Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

Tiếng Việt - Những Câu Thường Hỏi

Chương trình Học tập Mùa hè:

H (Hỏi): Chương trình học tập mùa hè là gì?

Đ (Đáp): Chương trình học tập mùa hè là một cơ hội để học sinh cấp Mẫu giáo Chuyển tiếp Phổ thông-8 (UTK-8) của Học khu Thống nhất San Diego tiếp tục hành trình học tập của mình trong suốt mùa hè. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao của Học khu Thống nhất San Diego.

H (Hỏi): Chương trình Học tập Mùa hè bắt đầu và kết thúc lúc nào?

Đ (Đáp): Chương trình kéo dài 5 tuần bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 6, 2024 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, 2024. Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Giờ học tập mùa hè cho UTK-8 là lúc nào?

Đ (Đáp): Chương trình có giờ là từ 8:00 sáng đến12:00 giờ trưa.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi bây giờ được không?

Đ (Đáp): Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên và có thể ghi danh bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 29 tháng 1, 2024. Ngày cuối cùng để các gia đình P1 ghi danh cho (các) học sinh của mình là ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Ghi danh cho toàn học khu bắt đầu vào ngày 13 tháng 5, 2024. Chúng tôi đã vượt qua khả năng thu nhận của chương trình nên sẽ không nhận thêm học sinh nữa.

H (Hỏi): Làm sao tôi biết được là con tôi hội đủ điền kiện cho P1?

Đ (Đáp): Chiếu theo Chương trình các Cơ hội Mở rộng Học tập của Bộ Giáo dục California

các điều kiện trợ cấp của Chương trình này (ELOP) và các lĩnh vực ưu tiên của học khu, những học sinh nào mà hội đủ một trong các điều kiện sau sẽ có ưu tiên ghi danh (P1):

      Đa ngôn ngữ (Học sinh chưa thạo Anh ngữ)

      Điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm giá

      Thanh thiếu niên Vô gia cư/Con nuôi

      Học sinh có khuyết tật (IEP hay 504)

      Anh chị em ruột của học sinh với các điều kiện kể trên tại cùng một trường

H (Hỏi): Tôi lấy mẫu đơn ghi danh ở đâu?

Đ (Đáp): Thông tin ghi danh học hè đã được email đến các gia đình P1 trong tuần ngày 22 tháng 1, 2024. Toàn học khu ghi danh đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 5.Chúng tôi đã vượt qua khả năng thu nhận của chương trình nên sẽ không nhận thêm học sinh.

Chúng tôi đã vượt qua khả năng thu nhận của chương trình mùa hè nên sẽ không nhận thêm học sinh nữa

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh trực tuyến cho chương trình học hè không?

Đ (Đáp): Không. Thông tin ghi danh học hè đã được email đến các gia đình P1 trong tuần ngày 22 tháng 1, 2024.

Ghi danh toàn học khu đã bắt đầu từ ngày13 tháng 5.
Chúng tôi đã vượt qua khả năng thu nhận của chương trình mùa hè nên sẽ không nhận thêm học sinh nữa

H (Hỏi): Tôi có nhiều hơn một học sinh trong gia đình, vậy thì tôi có cần nộp đơn ghi danh học cho từng cho chương trình không?

Đ (Đáp): Được. Cần phải nộp đơn ghi danh cho từng đứa trẻ và cho từng chương trình.

H (Hỏi): Tôi có được thông báo nếu học sinh của tôi được nhận vào chương trình học hè không?

Các gia đình đã nộp đơn ghi danh P1 trước ngày 15 tháng 3 đã nhận được thông báo qua email vào tháng 4  Ngày 5, 2024 với thông tin để hoàn tất việc ghi danh học.

Ghi danh toàn học khu đã bắt đầu từ ngày13 tháng 5. Các gia đình sẽ nhận được lời xác nhận ghi danh trong vòng năm ngày làm việc sau khi nộp  (các) đơn ghi danh của mình.  

H (Hỏi): Chương trình học hè có mở vào các ngày nghỉ lễ không?

Đ (Đáp): Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Chương trình học hè có khác gì với chương trình Level Up không?

Đ (Đáp): Được. Chương trình học tập mùa hè là một cơ hội để các em tiếp tục hành trình học tập suốt mùa hè. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao của Học khu Thống nhất San Diego. Chương trình này được keó dài thêm cho niên học hiện tại. Các

Các chương trình Level Up phong phú dành cho học sinh hiện tại của học khu cung cấp các sinh hoạt như STEM, nhảy múa và thể thao.

H (Hỏi): Chương trình học tập mùa hè buổi sáng kéo dài bao lâu?

Đ (Đáp): Chương trình học hè dài 4 giờ mỗi ngày trong 5 tuần.

H (Hỏi): Trường nào có các chương trình học hè?

Đ (Đáp): Trang mạng của Extended Learning Opportunities ̣(Nới rộng các Cơ hội Học tập) có một danh sách với 49 trường cung cấp chương trình mùa hè.

H (Hỏi): Trường được chọn cách nào?

Đ (Đáp): Nhiều yếu tố đã được cân nhắc khi lựa chọn địa điểm tổ chức chương trình học tập buổi sáng, bao gồm số học sinh, có cư ngụ gần các trường học khác không, và các dự án xây cất đã được vào lịch trước đó, mà có thể hạn chế việc dùng trường để học.

H (Hỏi): Học sinh con tôi không có trong danh sách. Tôi có thể nộp đơn cho trường thứ hai gần nhà nhất không?

Đ (Đáp): Được. Nếu trường hiện giờ của con quý vị đóng cửa vào mùa hè, quý vị có thể chọn bất cứ trường nào trong cụm.

H (Hỏi): Tôi có phải ghi danh cho con tôi vào cùng cụm mà các em hiện đang theo học không?

Đ (Đáp): Được.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi tham gia cả chương trình học hè và Level up

 ̣(enrichment/phong phú) tại các trường khác được không, hay các trường phải giống nhau?

Đ (Đáp): Các địa điểm có thể khác nhau, tuy nhiên, các gia đình có trách nhiệm đưa rước từ các chương trình.

H (Hỏi): Con tôi có cần phải ghi danh vào chương trình học hè để có thể ghi danh vào chương trình Level Up (enrichment/phong phú) không?

Đ (Đáp): Không. Quý vị có thể ghi danh cho học sinh con mình cho chương trình Level Up mà thôi.

H (Hỏi): Chương trình học có khó lắm không?

Đ (Đáp): Nhóm giáo viên và lãnh đạo giảng dạy đã lập ra một chương trình giảng dạy vững chắc về mặt học thuật và cảm xúc xã hội cho học sinh ở mọi cấp độ, mang lại kinh nghiệm học tập dựa trên dự án, thực hành và tư duy.

H (Hỏi): Có bao nhiêu học sinh trong lớp?

Đ (Đáp): Số học sinh trong lớp thay đổi tùy theo trường. Các trường học sẽ tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn cũng như tỷ lệ học sinh-giáo viên là 2:20 cho UTK và mẫu giáo và 1:20 cho cấp lớp một đến lớp tám.

H (Hỏi): Các chương trình (học hè, PrimeTime, Level Up) có thực sự là miễn học phí không?

Đ (Đáp): Phải. Các chương trình này được tài trợ bởi Chương trình Nới rộng Cơ hội Học tập của Bộ Giáo dục California (ELOP).

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho cả ba chương trình (học hè, PrimeTime, Level Up) được không?

Đ (Đáp): Vì lịch trình của các chương trình trùng nhau nên học sinh quý vị không thể tham dự cả ba chương trình cùng một lúc. Để học sinh của quý vị có thể theo học PrimeTime, học sinh phải tham gia chương trình học tập mùa hè. Học khu đã thành lập một hồ sơ với UTK-8 Summer 2024 Program Packages (Các loại chương trình mùa hè 2024 cho UTK-8) để hỗ trợ các gia đình về (các) chương trình để ghi danh cho (các) học sinh của mình.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi tham gia cả chương trình học hè và Level up ̣(enrichment/phong phú) được không?

Đ (Đáp): Được.

H (Hỏi): Chương trình học hè cấp trung học đệ nhị cấp có phải chỉ dành cho những học sinh cần cải tiến điểm để được tốt nghiệp đúng hạn hay không?

Đ (Đáp): Được. Hiện tại, học sinh có thể ghi danh để phục hồi tín chỉ trong trường hè và có thể

phục hồi tối đa bốn tín chỉ.  Học sinh nên làm việc với cố vấn cấp trung học đệ nhị cấp của mình để được ghi danh vào đúng các lớp học cần thiết.

H (Hỏi): Học sinh UTK của tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình học hè không?

Đ (Đáp): Có, nếu con quý vị đã ghi danh vào UTK năm nay, (các) em sẽ hội đủ điều kiện tham gia chương trình học hè UTK.

H (Hỏi): Việc ghi danh cho chương trình học hè có bảo đảm một chỗ cho chương trình Level Up (enrichment/phong phú) không?

Đ (Đáp): Không. Chương trình học hè có giới hạn, tùy theo số chỗ của trường. Tuy nhiên, chương trình Level Up có giới hạn chỗ.

H (Hỏi): Chương trình học hè có được tính vào niên học không?

Đ (Đáp): Học khu cung cấp một chương trình phục hồi tín chỉ cho những học sinh trung học đệ nhị cấp mà các em có thể phục hồi tối đa bốn tín chỉ trong các lớp mà trước đây các em có điểm D hay F. Học sinh cần làm việc với cố vấn trung học của mình để ghi danh vào đúng các lớp cần thiết.

H (Hỏi): Chúng tôi đã tính đi nghỉ hè. Học sinh có thể nghỉ học được bao nhiêu giờ?

Đ (Đáp): Xin vui lòng bàn về các kỳ nghỉ hay vắng mặt dự định trước với quản trị viên trường. Chúng tôi không có điều kiện về mức đi học ở cấp tiểu học và trung học đệ nhất cấp. Học sinh trung học đệ nhị cấp mà cần phục hồi tín chỉ để tốt nghiệp chỉ được nghỉ hai ngày mà thôi.

H (Hỏi): Nếu học sinh của tôi hiện đang học lớp tám thì em sẽ tham gia chương trình hè lớp tám hay lớp chín?

Đ (Đáp): Trong trường hợp này thì lớp tám. Học sinh vẫn học lớp hiện tại (từ niên học 2023-24) để học hè. Ngoại lệ là cho những học sinh sắp hết lớp tám mà muốn có thêm tín chỉ hay phục hồi tín chỉ trong các chương trình toán hay tiếng Tây Ban Nha.

H (Hỏi): Chương trình học hè có lớp cho tiếng Tây Ban Nha dành cho những học sinh thường xuyên tham gia chương trình hòa nhập tiếng Tây Ban Nha không?

Đ (Đáp): Có, chương trình hòa nhập tiếng Tây Ban Nha có tạc các trường Balboa, Edison, Language Academy, Rosa Parks, Linda Vista và Tierrasanta cho học sinh cấp UTK-5.

H (Hỏi): Học khu có cung cấp chuyên chở xe buýt không?

Đ (Đáp): Việc đưa đón chỉ được cung cấp cho những học sinh nào đang theo học ESY (Niên học Kéo dài) mà không được chỉ định vào trường trong khu vực em cư trú. Không có dịch vụ chuyên chở cho

cho chương trình giáo dục tổng quát.

H (Hỏi): Chương trình học mùa hè có bao gồm các bữa ăn không?

Đ (Đáp): Có điểm tâm và bữa ăn trưa cho các học sinh tham gia trong chương trình học mùa hè.

H (Hỏi): Sẽ có y tá giúp đỡ trong chương trình học hè hay không?

 Đ (Đáp): Các y tá và/hay phụ tá sức khỏe sẽ có mặt để hỗ trợ tại tất cả các trường.

H (Hỏi): Số ID học sinh của tôi không dùng được. Tôi cần liên lạc với ai?

Đ (Đáp): Nếu số ID học sinh không dùng được, xin vui lòng liên lạc với văn phòng thông tin của học khu tại [email protected]. Một lời nhắc nhở: các học sinh trường charter không hội đủ điều kiện để tham gia.

H (Hỏi): Quy tắc về mang khẩu trang của học khu là gì? (Quy tắc về COVID?)

Đ (Đáp): Học khu tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm dịch bệnh tật và California Department of Public Health.

H (Hỏi): Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc gì khác?

Đ (Đáp): Các gia đình có thể truy cập trang mạng Extended Learning Opportunities (ELO, Nới rộng Cơ hội Học tập) để biết thêm thông tin hay gọi đến văn phòng ELO tại số 858-810-7310 trong giờ làm việc, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 7:30 sáng - 3 giờ chiều.

Ban ELO của Học khu thống nhất San Diego co tổ chức một buổi trực tuyến virtual (Zoom) cho gia đình trong giờ làm việc mỗi thứ Ba, từ đến 4:30 chiều. Những buổi học này chỉ dành riêng cho các gia đình có học sinh hiện đang theo học trong học khu.

Chương trình PrimeTime Mùa Hè

H (Hỏi): PrimeTime là gì?

Đ (Đáp): Chương trình Mùa hè PrimeTime cung cấp một môi trường thu hút, nơi mà học sinh có thể làm vững các kỹ năng học tập của mình và tham gia vào các sinh hoạt phong phú thú vị trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, âm nhạc và thể thao, đồng thời cải tiến các kỹ năng xã hội. Học sinh tham gia chương trình Mùa Hè PrimeTime sẽ được cho các bữa ăn bổ dưỡng miễn phí.

H (Hỏi): Trường nào có chương trình Mùa hè PrimeTime?

Đ (Đáp): 49 trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp sẽ có PrimeTime trong mùa hè. Nhấp vào đây để xem danh sách các trường

H (Hỏi): Chương trình bắt đầu và kết thúc lúc nào?

Đ (Đáp): Chương trình Mùa hè PrimeTime bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 6, 2024 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, 2024. Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Giờ làm việc của Chương trình Mùa hè PrimeTime là gì?

Đ (Đáp): Chương trình bắt đầu lúc 12 giờ trưa và kết thúc lúc 5 giờ chiều.

H (Hỏi): Chương trình có mở vào các ngày nghỉ lễ không?

Đ (Đáp): Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Làm cách nào để xác định xem con tôi có đủ điều kiện tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime hay không?

Đ (Đáp): Các học sinh của Học khu Thống nhất San Diego đang theo học Chương trình Học tập Mùa hè/ESY của Học khu Thống nhất San Diego sẽ có đủ điều kiện ghi danh tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime tại cùng một trường, bao gồm cả các học sinh từ Mẫu giáo Chuyển tiếp Phổ thông (UTK) đến lớp tám trong niên học 2023-24 . Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi bây giờ được không?

Đ (Đáp): Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên và có thể ghi danh bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 29 tháng 1, 2024. Ngày cuối cùng để các gia đình P1 ghi danh cho (các) học sinh của mình là ngày 15 tháng 3 năm 2024., hay cho đến khi chương trình hết chỗ.

H (Hỏi): Làm sao tôi biết được là con tôi hội đủ điền kiện cho P1?

Đ (Đáp): Chiếu theo Chương trình các Cơ hội Mở rộng Học tập của Bộ Giáo dục California

(ELOP), các điều kiện trợ cấp của Chương trình này và các lĩnh vực ưu tiên của học khu, những học sinh nào mà hội đủ một trong các điều kiện sau sẽ có ưu tiên ghi danh (P1):

      Đa ngôn ngữ (Học sinh chưa thạo Anh ngữ)

      Điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm giá

      Thanh thiếu niên Vô gia cư/Con nuôi

      Học sinh có khuyết tật (IEP hay 504)

      Anh chị em ruột của học sinh với các điều kiện kể trên tại cùng một trường

H (Hỏi): Làm cách nào để ghi danh cho Chương trình Mùa hè PrimeTime?

Đ (Đáp): Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên và có thể ghi danh bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 29 tháng 1, 2024. Ngày cuối cùng để các gia đình P1 ghi danh cho (các) học sinh của mình là ngày 15 tháng 3 năm 2024, hay cho đến khi chương trình hết chỗ.

H (Hỏi): Lúc nào thì phải nộp đơn cho chương trình PrimeTime Mùa Hè?

Đ (Đáp): Hạn chót cho phiên đầu nộp đơn cho chương trình PrimeTime Mùa Hè là ngày 15 Tháng 3, 2024. Các gia đình có thể tiếp tục nộp đơn sau hạn chót này.

H (Hỏi): Tôi có được thông báo nếu học sinh của tôi được nhận vào chương trình PrimeTime Mùa Hè không?

Đ (Đáp): Các đơn ghi danh nộp trước vào ngày 15 tháng 3, 2024 sẽ nhận được thông báo qua email trước ngày 5 tháng 4, 2024 kèm theo thông tin để hoàn tất quy trình ghi danh. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp vào đây.

H (Hỏi): Trường học của con tôi không có trong danh sách thả xuống của đơn ghi danh Chương trình PrimeTime Mùa hè. Tôi có những lựa chọn gì?

Đ (Đáp): Nếu quý vị cần được hỗ trợ hay có thắc mắc, vui lòng liên lạc với văn phòng PrimeTime để được hỗ trợ tại [email protected] hay 858-503-1870.

H (Hỏi): Học sinh của tôi được đưa vào danh sách chờ tham gia Chương trình PrimeTime Mùa hè. Tôi phải làm sao bây giờ?

Đ (Đáp): Các gia đình sẽ được thông báo nếu có thêm chỗ.

H (Hỏi): Con tôi hiện đang học PrimeTime. Tôi có cần phải điền đơn cho mùa hè không?

Đ (Đáp): Có, học sinh hiện đang theo học PrimeTime trong niên học này vẫn phải ghi danh cho Chương trình Mùa hè PrimeTime.

H (Hỏi): Tôi đã ghi danh cho Chương trình Mùa hè PrimeTime. Tôi sẽ có được một xác nhận hay không?

Đ (Đáp): Các đơn ghi danh nộp trước vào ngày 15 tháng 3, 2024 sẽ nhận được thông báo qua email trước ngày 5 tháng 4, 2024 kèm theo thông tin để hoàn tất quy trình ghi danh. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp vào đây.

H (Hỏi): Tôi chỉ hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime nếu nà học sinh tôi đang học chương trình học hè?

Đ (Đáp): Phải, học sinh phải đã ghi danh học chương trình học hè để đủ điều kiện tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime tại cùng một trường.

H (Hỏi): Học sinh tôi vẫn hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime nếu em học chương trình Level Up, chứ không phải chương trình học hè?

Đ (Đáp): Phải, học sinh phải đã ghi danh học chương trình học hè để đủ điều kiện tham gia Chương trình Mùa hè PrimeTime tại cùng một trường và không đang học chương trình Level Up.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho Chương trình Mùa hè PrimeTime bây giờ rồi sau này đổi qua chương trình Level up được không?

Đ (Đáp): Được, nếu học sinh được cho vào danh sách chờ.

H (Hỏi): Địa điểm PrimeTime có ở cùng trường với chương trình học hè không? Tôi làm việc toàn thời gian và không thể chở học sinh của mình đến địa điểm của một chương trình riêng.

Đ (Đáp): Chương trình Mùa hè PrimeTime sẽ được cung cấp tại 49 trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp mà có chương trình học hè, xin vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách các trường.

H (Hỏi): Con tôi có được nhận vào Chương trình Mùa hè PrimeTime nếu một trong hai phụ huynh ở nhà hay bị thất nghiệp?

Đ (Đáp): Việc được nhận vào PrimeTime không được bảo đảm và dựa trên hệ thống xếp hạng của mẫu đơn nộp. Xin truy cập trang mạng của Chương trình Mùa hè PrimeTimetại đây để biết thêm thông tin.

H (Hỏi): Học sinh của tôi có phải tham dự chương trình Mùa hè PrimeTime mà dài năm giờ trong ngày không? Tôi có thể rước con tôi 4:30 chiều thay vì 5:00 chiều được không?

Đ (Đáp): Các gia đình có thể rước học sinh 4:30 chiều và phải điền đơn Rước Sớm của PrimeTime. Thông tin thêm về quy trình này sẽ được chia sẻ với các gia đình trước khi bắt đầu chương trình mùa hè.

H (Hỏi): Chúng tôi đã tính đi nghỉ hè. Học sinh có thể nghỉ học được bao nhiêu giờ?

Đ (Đáp): Theo các quy tắc của tiểu bang, học sinh phải đi học mỗi ngày.

H (Hỏi): Sự khác biệt giữa Chương trình Mùa hè PrimeTime với chương trình học tập mùa hè là gì?

Đ (Đáp): Chương trình Mùa hè PrimeTime cung cấp một môi trường thu hút, nơi mà học sinh có thể làm vững các kỹ năng học tập của mình và tham gia vào các sinh hoạt phong phú thú vị trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, âm nhạc và thể thao, đồng thời cải tiến các kỹ năng xã hội. Học sinh tham gia chương trình Mùa Hè PrimeTime sẽ được cho các bữa ăn bổ dưỡng miễn phí.

Chương trình học tập mùa hè là một cơ hội để các em tiếp tục hành trình học tập suốt mùa hè. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao của Học khu Thống nhất San Diego chúng tôi.

H (Hỏi): Chương trình Mùa hè PrimeTime có phải là lựa chọn duy nhất cho “sau giờ học” trong mùa hè, hay sẽ có các lựa chọn phong phú khác sau Chương trình Học tập Buổi sáng Mùa hè?

Đ (Đáp): Ngoài PrimeTime, các chương trình phong phú Level Up sẽ được cung cấp sau chương trình học tập mùa hè.

H (Hỏi): Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc gì khác?

Đ (Đáp): Để biết thông tin về PrimeTime, vui lòng email đến văn phòng PrimeTime tại [email protected] hay gọi số 858-503-1870.

Ban Nới rộng các Cơ hội Học tập (Extended Learning Opportunities) (ELO) của Học khu Thống nhất San diego có tổ chức một buổi trực tuyến virtual (Zoom) cho gia đình trong giờ làm việc mỗi thứ Ba, từ đến 4:30 chiều. Những buổi học này chỉ dành riêng cho các gia đình có học sinh hiện đang theo học trong học khu.

ESY

H (Hỏi): Chương trình mùa hè cho niên học kéo dài là gì?

Đ (Đáp): Niên học kéo dài (Extended School Year) (ESY) là các dịch vụ của chương trình được cung cấp cho những học sinh hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, những em mà có nhu cầu đặc biệt và yêu cầu giáo dục đặc biệt cũng như các dịch vụ liên quan ngoài niên học thông thường.

H (Hỏi): Khi nào thì chương trình mùa hè ESY bắt đầu?

Đ (Đáp): Chương trình ESY kéo dài 5 tuần bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 6, 2024 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, 2024. Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Giờ làm việc của chươmg trình là gì?

Đ (Đáp): UTK (Mẫu giáo Chuyển tiếp Phổ thông)- Chương trình thứ 8 bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Học sinh trung học đệ nhị cấp ESY đến lúc 9:30 sáng và về lúc 1:30 chiều.

H (Hỏi): Chương trình có mở vào các ngày nghỉ lễ không?

Đ (Đáp): Chương trình đóng cửa 19 Tháng 6; 4 và 5 Tháng 7.

H (Hỏi): Tôi làm sao để ghi danh cho học sinh con tôi trong chương trình ESY mùa hè?

Đ (Đáp): Các học sinh hội đủ điều kiện ESY sẽ được ghi danh thông qua người quản lý hồ sơ của em. Nếu quý vị không chắc ai là người quản lý hồ sơ của con mình, vui lòng liên lạc với văn phòng chính của trường.

H (Hỏi): Trường nào có chương trình ESY mùa hè?

Đ (Đáp): Tìm các trường tại liên kết này.

H (Hỏi): Con tôi có sẽ được cho vào một trường với ESY không?

Đ (Đáp): Được. Một khi học sinh hội đủ điều kiện ESY và được người quản lý hồ sơ ghi danh cho em, Extended Learning Opportunities Department ̣(Ban Nới rộng các Cơ hội Học tập) sẽ chỉ định học sinh này vào một trường dựa trên chương trình Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) của em.

H (Hỏi): Nếu con tôi có IEP, người quản lý hồ sơ của em có xác định xem liệu em có phù hợp hơn với ESY so với chương trình học tập hay không?

Đ (Đáp): Các học sinh nào mà hội đủ điều kiện ESY trong chương trình với mức nhẹ/trung bình sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ của mình trong chương trình học tập hay trong môi trường riêng biệt của các em. Học sinh tham gia trong một môi trường riêng biệt hay chuyên biệt sẽ nhận được các dịch vụ ESY là một tiếp nối của niên học.

H (Hỏi): Học sinh của tôi đã vào được chương trình mùa hè ESY có được đưa đón bằng xe buýt không?

Đ (Đáp): Tùy theo hoàn cảnh của các em, học sinh ESY có thể được đưa đón:

      Được. Nếu một học sinh nhận được dịch vụ chuyên chở của chương trình Giáo dục Đặc biệt trong niên học thông thường (không phải Magnet), các em sẽ tiếp tục nhận được cùng một dịch vụ xe buýt này.

      Được. Nếu trường theo học và trường nơi họ cư trú đều đóng cửa, phương tiện chuyên sẽ được cung cấp. Học sinh sẽ được đón tại trường nơi em học và chở đến trường được chỉ định bởi ESY.

      Không. Nếu học sinh không nhận được dịch vụ đưa đón trong năm học thông thường và đang theo học tại trường nơi em cư trú để học ESY thì sẽ không được cung cấp dịch vụ đưa đón.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về dịch vụ chuyên chở, vui lòng liên lạc với người quản lý hồ sơ của học sinh.

H (Hỏi): Tôi có thể chọn một trường cho con tôi học cho ESY được không?

a. Được, phụ huynh có thể chọn địa điểm ESY cho con mình, tuy nhiên, trường này được coi là trường chọn lọc và sẽ không cung cấp dịch vụ đưa đón.

H (Hỏi): Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc gì khác?

Đ (Đáp): Các gia đình nên liên lạc với người quản lý hồ sơ của học sinh trước. Nếu quý vị không chắc ai là người quản lý hồ sơ của con mình, vui lòng liên lạc với văn phòng chính của trường.

Nếu quý vị cần thêm thông tin sau khi nói chuyện với người quản lý hồ sơ của học sinh, vui lòng liên lạc với nhân viên dưới đây.

Theresa Aviles, Chuyên gia Điều hành, Ban Nới rộng Cơ hội Học tập [email protected]

Mia Martinez, Điều phối viên Học tập, Ban Giáo dục Đặc biệt [email protected]

Ban Nới rộng các Cơ hội Học tập (Extended Learning Opportunities) (ELO) của Học khu Thống nhất San diego có tổ chức một buổi trực tuyến virtual (Zoom) cho gia đình trong giờ làm việc mỗi thứ Ba, từ đến 4:30 chiều. Những buổi học này chỉ dành riêng cho các gia đình có học sinh hiện đang theo học trong học khu.

Level Up Enrichment (Level Up Phong Phú Hoá)

H (Hỏi):  Level Up là gì?

Đ (Đáp): Học Khu Thống Nhất San Diego một lần nữa đã tương tác với San Diego Foundation để cung cấp các chương trình phong phú cho học sinh hiện tại của học khu từ lớp UTK (Mẫu giáo Chuyển tiếp Phổ thông) đến lớp tám.

Các chương trình từ UTK đến lớp 8 sẽ khác nhau và có thể bao gồm:

      Ngoài trời & Thiên nhiên (Outdoor & Nature)

      Thể thao & Duy trì Tình trạng khoẻ mạnh (Sports & Fitness)

      Nghệ thuật & âm nhạc (Art & Music)

      Nhảy múa (Dance)

      Đọc & Viết (Reading & Writing)

      STEM/STEAM

Thông tin chi tiết hơn về các chương trình, địa điểm và thời gian sẽ có trên trang mạng  Level Up Enrichment (Level Up Phong phú) của học khu.

H (Hỏi): Level Up có phải tương tự như các chương trình phong phú hay không?

Đ (Đáp): Được. Quý vị có thể nghe học khu nói về các chương trình phong phú được cung cấp vào mùa hè. Học khu đang đề cập đến chương trình mùa hè Level Up Phong phú.

H (Hỏi): Tôi làm sao để ghi danh cho học sinh con tôi trong Level Up Phong phú?

Đ (Đáp): Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên và có thể ghi danh bắt đầu từ Thứ Hai,  ngày 8 tháng 4, 2024.

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, 2024, việc ghi danh sẽ được mở ra cho toàn học khu, dựa trên việc là ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Các gia đình nên xem video thông tin tại  InPlay informative video để biết những lời khuyên hữu ích   khi ghi danh cho (các) học sinh của mình.  Chỗ có giới hạn..

Các gia đình sẽ nhận được tin nhắn text vào ngày 13 tháng 5 với liên kết để ghi danh từ InPlay.

H (Hỏi): Làm sao tôi biết được là con tôi hội đủ điền kiện cho P1?

Đ (Đáp): Chiếu theo Chương trình các Cơ hội Mở rộng Học tập của Bộ Giáo dục California

các điều kiện trợ cấp của Chương trình này (ELOP) và các lĩnh vực ưu tiên của học khu, những học sinh nào mà hội đủ một trong các điều kiện sau sẽ có ưu tiên ghi danh (P1):

      Đa ngôn ngữ (Học sinh chưa thạo Anh ngữ)

      Điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm giá

      Thanh thiếu niên Vô gia cư/Con nuôi

      Học sinh có khuyết tật (IEP hay 504)

      Anh chị em ruột của học sinh với các điều kiện kể trên tại cùng một trường

H (Hỏi): Tôi có được thông báo nếu học sinh của tôi được nhận vào chương trình Level Up không?

Các gia đình P1 sẽ nhận được tin nhắn văn bản vào tuần ngày 8 tháng 4 với Level Up thông tin ghi danh từ InPlay, cùng với lời mời ghi danh (các) học sinh của mình.

Các gia đình sẽ nhận được tin nhắn text vào ngày 13 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều với liên kết để ghi danh từ InPlay. 

H (Hỏi): InPlay là gì?

Đ (Đáp): InPlay sẽ là cổng ghi danh cho các chương trình Level Up enrichmen/phong phú. InPlay sẽ bắt đầu ghi danh bằng cách gửi một liên kết cá biệt dựa trên trang mạng qua tin nhắn text cho mỗi học sinh, gửi đến số điện thoại di động được liệt kê trong PowerSchool. Xin vui lòng bảo đảm hồ sơ PowerSchool của học sinh có số điện thoại di động của quý vị, và đã được cập nhật trong phần điện thoại di động này của PowerSchool.

H (Hỏi): Làm cách nào để bảo đẩm là số điện thoại hiện tại của tôi nằm trong PowerSchool?

Đ (Đáp): Xin vui lòng liên lạc với trường hiện giờ của quý vị để bảo đảm là số điện thoại di động của quý vị được cập nhật trong PowerSchool cho mỗi học sinh hiện đang theo học tại trường.

H (Hỏi): Tôi không nhận được tin nhắn text liên quan đến chương trình Level Up Enrichment. Tôi phải làm gì đây?

Đ (Đáp): Liên lạc với trường của quý vị để bảo đảm số điện thoại di động của quý vị được cập nhật.

H (Hỏi): Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn rác (spam text). Làm cách nào để bảo đảm rằng tôi không xóa tin nhắn text của Level Up?

Đ (Đáp): Dưới đây là tin nhắn text mẫu mà quý vị sẽ nhận được trong InPlay:

Học Khu Thống Nhất San Diego mời Joey ghi danh học các chương trình mùa hè miễn phí! Trả lời STOP để được hủy ghi danh [Liên kết mời]

H (Hỏi): Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối nhận tin nhắn text từ InPlay?

Đ (Đáp): Các gia đình trước đây đã từ chối nhận tin nhắn text từ InPlay có thể text chữ “START” đến số 619-514-2484. Quý vị có thể sẽ phải tiền khi text.

H (Hỏi): Các địa điểm của Level Up enrichment ở đâu?

Đ (Đáp): Chương trình năm tuần đầu tiên sẽ được cung cấp tại 49 trường học trong học khu. Bốn tuần lập trình cuối cùng, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, sẽ được cung cấp bên ngoài trường bởi các đối tác phi lợi nhuận địa phương. Để tìm các trường, xin nhấp vào đây.

H (Hỏi): Hạn chót để ghi danh tham gia chương trình Level Up (enrichment/phong phú) là khi nào?

Đ (Đáp): Những học sinh mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) sẽ được ghi danh ưu tiên và có thể ghi danh bắt đầu từ  Thứ Hai, ngày 8 tháng 4, 2024.

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, 2024, việc ghi danh sẽ được mở ra cho toàn học khu, dựa trên việc là ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Ghi danh sẽ được tiếp tục cho đến khi hết chỗ. Chỗ có giới hạn.

Không có thời hạn để ghi danh tham gia các chương trình Level Up enrichment, tuy nhiên, các chương trình sẽ không cho thấy là “còn chỗ” một khi đã đạt đủ số học sinh. Số chỗ ngồi sẽ tùy theo từng chương trình.

H (Hỏi): Chương trình Level Up enrichment có cho tất cả các cấp lớp hay không?

Đ (Đáp): Có, tất cả học sinh UTK-8 hiện đang theo học đều có thể tham gia chương trình Level Up.

H (Hỏi): Ưu tiên ghi danh chương trình Level Up enrichment có được ưu tiên cho những người tham gia học tập mùa hè không?

Không. Tuy nhiên, những học sinh nào mà hội đủ điều kiện Priority 1 (P1)  có thể ghi danh sớm nhất là vào ngày 8 tháng 4, 2024 cho Level Up.

H (Hỏi): Việc ghi danh cho chương trình học hè có bảo đảm một chỗ cho chương trình Level Up (enrichment/phong phú) không?

Đ (Đáp): Tuy nhiên, những học sinh nào mà hội đủ điều kiện Ưu tiên 1 (P1) được cho ưu tiên ghi danh bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, 2024 cho Level Up.

H (Hỏi): Con tôi có cần phải ghi danh vào chương trình học hè PrimeTime để có thể ghi danh vào chương trình Level Up (enrichment/phong phú) không?

Đ (Đáp): Không. Không cần phải ghi danh cho chương trình mùa hè PrimeTime để tham gia chương trình Level Up phong phú.

H (Hỏi): Chương trình Level Up enrichment là năm ngày một tuần?

Đ (Đáp): Hầu hết các chương trình sẽ là năm ngày một tuần với thời gian bắt đầu và kết thúc khác nhau. Xin lưu ý rằng không phải mọi chương trình ở tất cả các cấp lớp đều là chương trình năm ngày một tuần. Trước khi ghi danh cho học sinh của mình, hãy nhớ xem lịch trình của chương trình để bảo đảm nó có phù hợp với nhu cầu của học sinh và gia đình quý vị hay không.

H (Hỏi): Giờ giấc của các chương trình Level Up enrichment là sao?

Đ (Đáp): Giờ học khác nhau tùy theo chương trình mà học sinh của quý vị đang tham gia.

H (Hỏi): Các chương trình Level Up enrichment là cả ngày hay bán thời gian?

Đ (Đáp): Cả hai lựa chọn. Trước khi ghi danh cho học sinh của mình, hãy nhớ xem lịch trình của chương trình để bảo đảm nó có phù hợp với nhu cầu của học sinh và gia đình quý vị hay không.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi tham gia cả chương trình học hè và Level up (enrichment/phong phú) được không?

Đ (Đáp): Được. Tuy nhiên, nên bảo đảm là các giờ giấc không trùng với nhau.

H (Hỏi): Con tôi có cần phải ghi danh vào chương trình học hè để có thể ghi danh vào chương trình Level Up (enrichment/phong phú) không?

Đ (Đáp): Không. Quý vị có thể ghi danh cho học sinh con mình cho chương trình Level Up mà thôi.

H (Hỏi): Tôi có thể ghi danh cho con tôi vào trong các cắm trại của chương trình Level Up Phong phú?

Đ (Đáp): Được. Các gia đình có thể lựa chọn ghi danh (các) học sinh của mình cho tối đa là ba

lớp của chương trình. Điều quan trọng cần lưu ý là ngày và giờ của các buổi học này không được trùng với bất cứ chương trình mùa hè nào khác.

H (Hỏi): Mỗi trường có cung cấp các chương trình Level Up enrichment giống nhau hay khác nhau?

Đ (Đáp): Các chương trình sẽ khác nhau.

H (Hỏi): Nếu học sinh của tôi cần các hỗ trợ thuận tiện của 504 cho các sinh hoạt phong phú thì sao?

Đ (Đáp): Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với người cung cấp chương trình để sắp xếp việc hỗ trợ này. Thông tin

liên lạc của người cung cấp chương trình phải có trong tin nhắn mà quý vị nhận được khi họ xác nhận việc ghi danh tham gia chương trình.

H (Hỏi): Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc gì khác?

Đ (Đáp): Các gia đình có thể truy cập trang mạng Extended Learning Opportunities (ELO, Nới rộng Cơ hội Học tập) để biết thêm thông tin hay gọi đến văn phòng ELO tại số 858-810-7310 trong giờ làm việc, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 7:30 sáng - 3 giờ chiều.

Ban ELO có tổ chức một buổi trực tuyến virtual (Zoom) cho gia đình trong giờ làm việc mỗi thứ Ba, từ đến 4:30 chiều. Những buổi học này chỉ dành riêng cho các gia đình có học sinh hiện đang theo học trong học khu.

Credit Recovery (Phục hồi tín chỉ)

H (Hỏi): Chương trình học hè có được tính vào niên học không?

Đ (Đáp): Được. Học sinh phải làm việc với cố vấn viên trường của mình để được ghi danh vào đúng các lớp học cần thiết.

H (Hỏi): Có bất cứ chương trình hè nào cho phép học sinh đạt được nhiều tín chỉ hơn không? Tôi có một học sinh sắp vào lớp chín và đang tự hỏi liệu em có thể học một lớp toán được tính vào năm lớp chín của em hay không.

Đ (Đáp): Được. Học sinh phải làm việc với cố vấn viên trường của mình để được ghi danh vào đúng các lớp học cần thiết.

H (Hỏi): Học sinh trung học đệ nhị cấp của tôi có thể tham gia vào chương trình học hè tăng tốc được không?

Đ (Đáp): Chúng tôi đang trong quy trình cho vào lịch các chương trình tăng tốc dành cho học sinh trung học đệ nhịc cấp. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ thông qua cố vấn viên của học sinh.

H (Hỏi): Nếu học sinh trung học đệ nhị cấp của tôi trượt một môn trong niên học thông thường (lục cá nguyệt mùa xuân 2024), em có thể tham gia lớp học trực tuyến mùa hè được không?

Đ (Đáp): Được. Các học sinh có thể lấy đến hai lớp trực tuyến.